Jesper Sterne, överläkare på Infektions- och lungkliniken Sörmland

Med våren kommer fästingarna, och några av dem bär på viruset TBE. TBE kan orsaka hjärnhinneinflammation och ge allvarliga bestående skador. Därför rekommenderar vi att du som vistas i naturen vaccinerar dig. Jesper Sterne, överläkare på Infektions- och lungkliniken Sörmland, är en av dem som behandlar de patienter som blir allra svårast sjuka i TBE.