TBE Vaccinationsrekommendationer Sörmland; Grundvaccination=3 doser. Påfyllnadsdoser: Dos 4 ges efter 3 år. Därefter kan intervallet förlängas till 5 år oavsett ålder. För personer som fyllt 50 år eller oavsett ålder som har medicinering som påverkar immunförsvaret när vaccination mot TBE påbörjas: Grundvaccination=4 doser. Påfyllnadsdoser: Dos 5 ges efter 3 år. Därefter förlängs intervallen till vart 5:e år.

Vaccinationsrekommendationer TBE Sörmland (grundvaccination, påfyllnad och doser).

Grundvaccination allmän
Grundvaccination för personer som fyllt 50 år eller oavsett ålder som har medicinering som påverkar immunförsvaret när vaccination mot TBE påbörjas